Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Търговище за учебната 2021/2022 година

Ресурс – Държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища в област Търговище за учебната 2021/2022 година

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://data.egov.bg/data/resourceView/3201f7fb-0e10-4d58-bb7c-d344505549f9
Author Виолета Михайлова
Maintainer bikozhuharov
Version 3.2
Last Updated May 10, 2021, 13:46 (UTC)
Created May 10, 2021, 13:44 (UTC)